شرایط اجاره خودرو

مدارک مورد نیاز جهت ارائه خودرو شامل یکی از موارد ذیل می باشد

  1. چک کارمندی + مدارک کارمند رسمی دولت
  2. چک عادی با ضامن کارمند
  3. سند ملکی و چک معتبر
  4. وثیقه 5 الی 20 میلیون با چک معتبر
  5. سند خودرو با چک معتبر
Brilliant Method Of Getting Buy A Term Paper College link Sensible Method Of Getting Help With Essay Writing Melbourne